Załącznik nr 5A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Rewitalizacja przedpola Reduty Wolskiej w Dzielnicy Wola