Załącznik nr 3 do SIWZ – STWiOR | Rewitalizacja przedpola Reduty Wolskiej w Dzielnicy Wola