Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia | Rewitalizacja przedpola Reduty Wolskiej w Dzielnicy Wola