Ogłoszenie o zamówieniu | Rewitalizacja przedpola Reduty Wolskiej w Dzielnicy Wola