Informacja z otwarcia ofert.doc | Utrzymanie zieleni w Alei Wojska Polskiego na obszarze 3,03 ha.