Załącznik nr 6A do SIWZ – kosztorys | Utrzymanie zbiorników wodnych w parkach m.st. Warszawy