Załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Utrzymanie zbiorników wodnych w parkach m.st. Warszawy