Załącznik nr 5 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.