załącznik nr 2C do OPZ – Cz. nr 4 Jez. Czerniakowskie, Staw Sielecki i Fosa M | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.