Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.