załącznik nr 1D3 do OPZ – Fosa Morszyńska – zakres robót | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.