załącznik nr 1D2 do OPZ – Staw Sielecki – zakres robót | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.