załącznik nr 1D1 do OPZ – Jeziorko Czernikowskie – zakres robót | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.