załącznik nr 1C1 do OPZ – Dolinka Służewska – zakres robót | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.