załącznik nr 1B do OPZ – Park Arkadia – zakres robót | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.