załącznik nr 1A do OPZ – Park Skaryszewski – zakres robót | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.