Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.