informacja z otwarcia ofert.doc | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.