Informacja o wyniku postępowania cz 4 | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.