Informacja o wyniku postępowania cz 1 | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.