Załącznik nr 3A-E do SIWZ – kosztorysy ofertowe (załącznik nr 3 do umowy) | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji w 2020 r., w tym zakup wraz z dostawą 2 hydraulicznie pompowanych korków kanalizacyjnych DN 1200-1500 mm.