załącznik nr 1 do OPZ – Zakresy robót konserwacyjnych (Przedmiary) | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji w 2020 r., w tym zakup wraz z dostawą 2 hydraulicznie pompowanych korków kanalizacyjnych DN 1200-1500 mm.