KluczPub_Oferta_PostepowanieID_39409c20-8847-47e4-b58a-e9218d0510f1 | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji w 2020 r., w tym zakup wraz z dostawą 2 hydraulicznie pompowanych korków kanalizacyjnych DN 1200-1500 mm.