Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej | Utrzymanie Parku Cichociemnych o pow. 18 ha.