Załącznik nr 3 do SIWZ – kosztorys ofertowy_26.05.2020 | Utrzymanie Parku Cichociemnych o pow. 18 ha.