Informacja o wyniku postępowania w zakresie częśći 4, 5, 7, 10, 11 i 12 | Utrzymanie drzew rosnących w pasach drogowych dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych oraz wzdłuż cieków, kanałów i wałów przeciwpowodziowych na terenie m.st. Warszawy