ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
3 września 2018 | Postępowanie 94/PN/2018

Utrzymanie drzew rosnących w pasach drogowych dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych oraz wzdłuż cieków, kanałów i wałów przeciwpowodziowych na terenie m.st. Warszawy

 

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1A do SIWZ – standardy jakościowe wykonania prac
 4. Załącznik nr 1B do SIWZ – standardy jakościowe wykonania prac
 5. Załącznik nr 1C do SIWZ – standardy jakościowe wykonania prac
 6. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty
 7. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys
 8. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorys
 9. Załącznik nr 3C do SIWZ – kosztorys
 10. Załącznik nr 4 do SWIZ – wykaz usług
 11. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ_pdf
 12. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ_xml
 13. Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 14. Załącznik nr 7A do SIWZ – wzór umowy
 15. Załącznik nr 7B do SIWZ – wzór umowy
 16. Załącznik nr 7C do SIWZ – wzór umowy
 17. Załącznik nr 8A do SIWZ – wykaz osób
 18. Załącznik nr 9A do SIWZ – wykaz urządzeń
 19. Załącznik nr 9B do SIWZ – wykaz urządzeń
 20. Załącznik nr 9C do SIWZ – wykaz urządzeń
 21. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty_11.09.2018
 22. Wyjaśnienia treści SIWZ
 23. Informacja z otwarcia ofert
 24. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – część 5
 25. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – część 6
 26. Informacja o wyniku postępowania cz 1
 27. Informacja o wyniku postępowania cz 4
 28. Informacja o wyniku postępowania cz 3
 29. Informacja o wyniku postępowania cz 7
 30. Informacja o wyniku postępowania cz 2