Załącznik nr 1A do SIWZ – standardy bieżącej konserwacji i serwisowaia toalet | Świadczenia usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich znajdujących się na terenie m.st. Warszawy