Załącznik nr 1 do SIWZ – standardy jakościowe wykonania prac | Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy