Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy