Załącznik nr 8B do SIWA – zał. nr 1 – kosztorys ofertowy część 2 | „Specjalistyczne prace pielęgnacyjne drzew”