Załacznik nr 8A do SIWZ – zał nr 1 do umowy kosztorys część 1 | „Specjalistyczne prace pielęgnacyjne drzew”