Załącznik nr 5B do SIWZ – wzór umowy część 2 | „Specjalistyczne prace pielęgnacyjne drzew”