Załącznik nr 5A do SIWZ – wzór umowy część 1 | „Specjalistyczne prace pielęgnacyjne drzew”