Załącznik nr 1B do SIWZ – zał nr 2 do umowy warunki techniczne wykonania umowy | „Specjalistyczne prace pielęgnacyjne drzew”