Załącznik nr 1A do SIWZ – zał nr 2. do umowy warunki techniczne wykonania umowy | „Specjalistyczne prace pielęgnacyjne drzew”