Załącznik nr 9B do SIWZ – Zal nr 2 do Umowy – kosztorys część 2 | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew problematycznych wraz gospodarką drzewostanem, zabiegami pielęgnacyjnymi i innymi działaniami dla drzew rosnących w pasach drogowych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy