KluczPub_Oferta_PostepowanieID_6ef3bb74-f2b5-46af-8471-4cdffb348161 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej