Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”