Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz oferty zmiana 07.06.2019 | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”