Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz oferty | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”