Załącznik nr 5 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”