KluczPub_Oferta_PostepowanieID_49efa8d9-7240-4ff0-b17f-e92f93eef8f8 | Opracowanie dokumentacji technicznej, budowa oraz dostawa i montaż pływającej sauny miejskiej wraz z dokonaniem niezbędnych wpisów do rejestru i pozyskaniem dokumentów bezpieczeństwa statku.