Załącznik_2_do_SIWZ_Dokumentacja_Projektowa | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna