Załącznik nr 9 do SIWZ – wykaz robót budowlanych | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna