Załącznik nr 8 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna