Załącznik nr 7A, 7B, 7C, 7D i 7F – Pomocnicze przedmiary robót – prawo opcji | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna