Załącznik nr 4A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna