Załącznik nr 11 do SIWZ – projekt umowy | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna