Załącznik nr 10 do SIWZ – wykaz osób | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna